Sådan vænner du din hest til græs

Fodring med Græs

Grønt græs får hestemunde til at løbe i vand, og nogle hesteejere til at se rødt. For hvordan er det lige, at jeg vænner min hest til forårets saftige græs på en sikker og kontrolleret måde?

Forår og græsset gror

Kalenderen siger snart maj måned, og man kan rigtig mærke, at foråret er på vej nu. Dette betyder også, at græsset for alvor begynder at gro, og mange hesteejere står overfor en snarlig indgræsning af deres heste. Du kan ikke undgå at skulle tilvænne din hest langsomt til det grønne saftige forårsgræs. I denne situation kan du ikke bruge græssupplementer som “erstatning” for indgræsning, da sukkerindholdet samt væskeindholdet i disse produkter er stabilt og generelt lavere, end hvad der findes i det friske produkt på marken.

Forårsgræs har et meget højt vandindhold (81-83%), højt proteinindhold (op til 25%), og sukkerindholdet varierer meget afhængig af sol, regn, jordbundsforhold, græssorter, gødskning osv. Hvorimod vandindholdet i tørrede græsprodukter typisk ligger på 8-10%, proteinindholdet mellem 10-18%, og sukkerindholdet ligger stabilt. Så det er altså to vidt forskellige produkter, der er tale om her. Derfor har en hest brug for langsom tilvænning til nyt foder og det grønne forårsgræs, hvis vi skal minimere risikoen for fordøjelsesproblemer.

Skema til indgræsning af din Islænder hest

Har du styr på din græsblanding?

For at minimere, at der opstår problemer under indgræsning samt i græsningssæsonen, er det også vigtigt, at man har styr på, at den græsblanding, man har i sine hestefolde, også er velegnet til den type hest, man har gående. Græsblandinger med en høj andel af f.eks. rajgræs kan potentielt give et højere sukkerindtag hos hestene, da rajgræs kan have et højere indhold af sukker og fruktan end andre græsser og gerne bruges til højtydende malkekvæg.

Det kan derfor give for mange kalorier og sukker (fruktan) til trivelige shetlandsponyer eller andre typer trivelige heste og ponyer. Græsset er dog en svær størrelse, så selvom den rette blanding er valgt, og marken plejes, vil vejret fortsat påvirke næringsindholdet og medvirke til svingende indhold over kort tid, hvilket er det, heste er særligt følsomme overfor. Der findes også mange forskellige måder at indgræsse og holde sine heste på græs. Nogle sætter dem ud på en stor mark i døgndrift, nogle lukker kun ud i få timer ad gangen, nogle stribeafgræsser, og nogle bruger mundkurv.

Mundkurv eller ej

Mundkurv i forbindelse med indgræsning bliver brugt i større og større grad. Vores anbefalinger vedr. mundkurv til hest er, at de ikke må gå med den konstant, men maks. 2-3 timer ad gangen, da den forhindrer hestens naturlige adfærd. Hold øje med din hest, hvis den går med mundkurv på. Kan den indtage vand? Bliver den meget frustreret/aggressiv? Vi har set tilfælde, hvor hesten har været så ivrig efter at æde græs, at den har været helt sårbelagt på mulen/gummerne, pga. den har trykket mulen mod jorden med stor kraft. Så vores anbefaling til mundkurv til hest er: Brug den med måde, omtanke og fornuft!

Den tykke hest

Hvis hesten hurtigt bliver tyk af græsset, begrænser mange den tid, som hesten går på græs, hvilket der også er stor fornuft i, da hesten derved ikke når at indtage så mange kalorier, som hvis den gik ude i længere tid. Men forskning peger på, at nogle heste rent faktisk sætter ædehastigheden op i den kortere periode, således at den kan nå at indtage næsten dobbelt så meget græs på den periode, i forhold til en tilsvarende periode, hvor den har adgang til græs på fuld tid. Det kan derfor være meget svært at have disse heste på græs, da de nemt indtager mere end de kan tåle

Læs mere om, hvordan du vænner din hest til græs

Af Agronom Maria Brun-Rasmussen

Vil du modtage eMagasinet
Islandsk Hest
direkte i din indbakke til
0 kr?

Book din annonce har
Equipagefys
Karlslund ridning

Læs også

Hvis du synes denne artikel var interessant, så kan du måske også lide nedenstående artikler:

Go to Top