Regler for frivillig udelukkelse af hest fra konsum

Udelukkelse af heste fra konsum

Regler for frivillig udelukkelse af hest fra konsum

Efter 28. januar 2022 er det ikke længere muligt på eget initiativ at udelukke sin hest fra konsum. Herefter kan den kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge som led i medicinsk behandling. Læs herunder hvad det betyder, at en hest har status som bestemt til konsum.
At en hest har status som bestemt til konsum betyder ikke, at den skal slagtes, men at den kan slagtes. Hesteejeren bestemmer stadig selv, hvad der skal ske ved hestens død. Eksempelvis om hesten skal slagtes, aflives og begraves, kremeres eller afhentes af DAKA.

Indtil nu har hesteejere på eget initiativ kunnet udelukke deres hest fra konsum, men med den nye EU-dyresundhedslov, der trådte i kraft 21. april 2021, er muligheden for, hvordan heste udelukkes fra konsum ændret. Efter 28. januar 2022 kan heste kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge i forbindelse med medicinsk behandling.

Den nye lov skal ensrette reglerne for alle landdyr og være med til at forebygge store sygdomsudbrud og spredning af sygdomme.

Det har tidligere været uklart, hvornår ændringen i reglen om frivillig udelukkelse fra konsum gælder fra. Fødevarestyrelsen rettede derfor henvendelse til EU-Kommissionen, der meddelte, at hesteejere på eget initiativ kan udelukke sin hest fra konsum frem til 28. januar 2022.
Ingen nye regler for status som bestemt til konsum

Der er ingen ændrede regler for, hvilke krav man skal leve op til, når heste har status som bestemt til konsum. Da heste med status som bestemt til konsum kan slagtes, skal man fortsat overholde reglerne for foder- og fødevarehygiejne og for medicinhåndtering. Reglerne for foder- og fødevarehygiejne sikrer ordentlige hygiejneforhold og sporbarhed for det foder, som gives til dyrene. Det kan eksempelvis være i tilfælde af, at et parti kraftfoder tilbagekaldes.

Derfor skal man føre fortegnelser over følgende:

• Hvilket foder der er købt (navn og mængde)
• Hvornår foderet er købt
• Hvem foderet er købt af

Foderfortegnelser kan både være kvitteringer, en notesbog eller et dokument på computeren. Fortegnelserne skal ikke indberettes til Fødevarestyrelsen men blot opbevares derhjemme. Læs mere om reglerne for foder-og fødevarehygiejne.
Heste udelukket fra konsum må ikke slagtes, og man skal derfor ikke overholde reglerne for foder-og fødevarehygiejne. Derudover må man selv efterbehandle hesten med medicin efter aftale med dyrlæge.

Underskriv hestepas for at udelukke fra konsum

For at udelukke en hest fra konsum inden 28. januar 2022 skal man underskrive de aktuelle sider i hestepasset og sende passet til det organ, der har udstedet det. For langt de fleste vil det være SEGES Heste, med undtagelse af Dansk Islandskhesteforening, Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund.
På grund af den store opmærksomhed på konsumstatus over sommeren, har SEGES Heste særligt travlt med at lave ændringer i Hestepas. Derfor kan det være en fordel at vente til senere på året med at sende passet ind.

Passet skal være indleveret senest 28. januar 2022.

Fødevarestyrelsen arbejder på at have en digital løsning til dyrlægens indberetning af konsumstatus klar i 2022, så hestepasset til den tid ikke skal sendes til det udstedende organ ved udelukkelse.

Kilde: Fødevarestyrelsen

Vil du modtage eMagasinet
Islandsk Hest
direkte i din indbakke til
0 kr?

Book din annonce har
Equipagefys
Karlslund ridning

Læs også

Hvis du synes denne artikel var interessant, så kan du måske også lide nedenstående artikler:

Go to Top